Sunday, June 5, 2011

Down with China


Biểu tình chống Trung Quốc xâm lược
và thái độ khiếp nhược của nhà cầm quyền CSVN

(Click để xem)
  
Tại Hải Ngoại :
California 1. - California 2. -  California3. - Mỹ Quốc
Frankfurt 1 - Frankfurt 2 - Frankfurt 3  - Đức Quốc

Tại Quốc nội :