Thursday, June 9, 2011

thaihavictorblog

  
HỠI CÁC SINH VIÊN HỌC SINH VN,
 TƯƠNG LAI LÀ CỦA CÁC BẠN

Video Trungquoc xam luoc 9-6

Hỡi các bạn SinhViên HọcSinh VN, tương lai của các bạn và vận mệnh của đất nước đều nằm trong tay các bạn. Sau 36 năm CS chiếm miền Nam VN gọi là Thống Nhất đất nước, những người trẻ VN bỏ nước ra đi năm nay họ đã 36 hoặc 46 tuổi. Mọi người đều thành công về mọi mặt : Nghề nghiệp, nhà cửa, xe cộ, gia đình, tài sản dư giả và đi du lịch các nơi họ muốn. Cũng trong tuổi đó, các bạn trong nước đã đạt được những gì ?? Có được đi du lịch các nơi như họ không ?? ...... Ở trong nước có một số bạn thành công trong học vấn thì nay lại trở thành những vướng mắc của Đảng và nhà nước... Tư tưởng XHCN và HCM cho các bạn được những gì ?? Mà các bạn vẫn chưa đi đến đâu và chưa làm được những gì bạn muốn. Bên cạnh bạn chỉ thấy những Tòa nhà của Ngoại quốc, những Công trường của BaTầu, những nguy hiểm về tính mạng có thể xảy ra khắp nơi trong đất nước gọi là phát triển....

Hôm nay trước hiểm họa xâm lăng BắcKinh ngày một dồn dập, man rợ và trắng trợn. Chúng lại nhận được sự nhân nhượng và hầu như tiếp tay của nhà cầm quyền CSVN. Một tương lai thật u tối và nguy hiểm cho Dân tộc VN khi sẽ phải nằm trọn trong vòng tay Thống trị của bọn Tầu Cộng man rợ ắt đã luôn khinh rể Dân tộc VN là nhược tiểu, ngu dốt và chúng luôn sẳn sàng tiêu diệt đi để dễ dàng bành chướng. Ngày nay ĐCSVN đang tiếp tay cho chúng để thủ lợi nên họ cũng đang sẳn sàng đàn áp, cướp của và giết hại người dân VN chúng ta.

Tương lai sự nghiệp học hành của các bạn sẽ để phục vụ AI ? cho dân tộc của bạn hay cho sự Đô hộ của Ngoại xâm TầuCộng ??

Từ lâu các người nói tiếng Yêu nước và bảo vệ Lãnh thổ đều bị bỏ TÙ .

Hôm nay các người yêu nước Biểu tình chống xâm lăng phá hoại của Tầu Cộng lại bị ngăn cản và hăm dọa bởi CôngAn và Nhà Nước CSVN.

Vậy các bạn có nên sợ hãi nữa không , khi hôm nay các bạn còn bị ngăn cản và hăm dọa không được ở lại chiếc ghế nhà trường nếu có đi biểu tình chống Trung Quốc ??

Các bạn nên lấy cho mình một lựa chọn Đúng Đắn. Tương lai học xong để làm NôLệ cho Ngoại bang TầuCộng hay Chậm lại việc học một chút để lo cho một tương lai ĐộcLập TựDo hơn.

Cả thế giới TưDo và CộngĐồng người Việt HảiNgọai đang trông chờ vào sự quyết định tương lai của các bạn.

SAU NGÀY BIỂU TÌNH THÀNH CÔNG ĐẦU TIÊN 05/06/2011 LÀ NHỮNG NGÀY BIỂU TÌNH KẾ TIẾP ĐANG MONG CHỜ SỰ HỢP TÁC ĐÔNG ĐẢO CÙA CÁC BẠN .

ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO GÌ CHO TƯƠNG LAI CỦA CÁC BẠN MÀ LẠI MUỐN CẢN TRỞ CÁC BẠN ĐI BIỂU THỊ LÒNG YÊU NƯỚC VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC ?? CÁC BẠN SỢ HÔM NAY BỊ BẮT HAY KHÔNG SỢ NGÀY MAI BỊ TẦU CỘNG TIÊU DIỆT ??

ThaiHaVicTor
07/06/2011
Đọc thêm :youtube  - facebook - VOA -