Wednesday, June 8, 2011

Viet Nam


 TUYÊN CÁO và LỜI KÊU GỌI
của Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam California


1/- Xét rằng, tập đoàn Cộng Sản Việt Nam mà điển hình là Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng, đã không có khả năng để bảo vệ dân chúng, đặc biệt là các ngư dân Việt Nam trước đây đã bị Trung Cộng bắt giữ và bắt đóng tiền phạt; nhứt là gần đây, ngày 26/5/2011, tàu Bình Minh 2 đã bị 3 tàu tuần duyên Trung Cộng bao vây cắt dây cáp ngay chính trong lãnh hải Việt Nam đã gián tiếp nói lên thế lực muốn bành trướng chủ quyền của Trung Cộng nơi biển Đông.

2/- Xét rằng, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã cam tâm và hèn hạ làm tay sai cho bọn CS Trung Quốc, dâng đất, dâng biển, bán các tài nguyên quốc gia, đưa dân đi làm nô bộc cho nước ngoài để thu góp tiền bạc cho cá nhân mình mà không đếm xỉa gì đến quyền lợi của dân tộc và danh dự của tổ quốc.

3/- Xét rằng, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã khiếp nhược, đàn áp các cuộc biểu tình của người dân yêu nước và đặc biệt là thành phần học sinh, sinh viên và thanh niên trẻ đứng lên phản đối Trung Cộng xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam.

4/- Xét rằng, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã trấn áp và bịt miệng những tiếng nói dân chủ trong nước, bỏ tù những nhà tranh đấu bất đồng chính kiến.

NAY TUYÊN CÁO

Cực lực lên án và tố cáo trước công luận quốc tế và yêu cầu Liên Hiệp Quốc can thiệp về hành vi ngang nhiên xâm lược và bành trướng của Cộng Sản Trung Quốc trên vùng biển Đông Nam Á.

Lên án nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã hèn nhát, không bảo vệ được chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ.

NAY KÊU GỌI

- Toàn dân hãy nhất loạt đứng lên phản đối hành vi xâm lược và bành trướng của Cộng Sản Trung Quốc.

- Các giới trẻ, sinh viên học sinh Việt Nam hãy mạnh dạn bày tỏ thái độ chống đối bọn bành trướng Trung Cộng.

- Toàn dân và giới trẻ hãy cùng nhau đoàn kết, viết lên trang sử mới cho dân tộc Việt Nam bằng cách hạ bệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, dành lại quyền tự quyết cho dân tộc.

- Xin các kiều bào ở hải ngoại hãy quyết tâm tích cực ủng hộ những hành động yêu nước của đồng bào quốc nội, hầu đập tan âm mưu của Đảng Cộng Sản Việt Nam đang gặm nhấm dần dần và sau cùng sẽ biến đât nước thật sự rơi vào tay bọn bành trướng Trung Cộng nếu chúng ta không sớm gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh.

Làm tại Nam California, ngày 7 tháng 6 năm 2011.
TM. Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam California
Chủ tịch
TRẦN NGỌC THIỆU