Saturday, June 11, 2011

trandongduc blog


Biểu Tình ngày 12/6

Nếu nhà cầm quyền đàn áp cuộc biểu tình ôn hòa vào ngày mai (12/ 6) coi như họ chà đạp cả phẩm giá và tôn nghiêm của cả dân tộc. Xuống đường để thử xem quyết tâm này thực sự hay là phép vờn nhau của hai nhà nước Việt Trung giúp nhau phân tán chỉ trích khủng hoảng đối nội (@BS Hồ Hải). Bị bắt à! cùng lắm thì như Người Buôn Gió mí lại Mẹ Nấm thôi, có làm gì vọng động đâu mà sợ. La hét vài cái cho đỡ bực mà cũng không được à. Mong các bạn Việt Nam trong nước chân cứng đá mềm có nhiều hình ảnh "cường liệt" đăng trên BBC tiếng Trung đánh vào tâm lý vại tương của nhân dânTrung Quốc.

Các bạn Việt Nam làm hay lắm. BBC Hoa ngữ lên trang đầu cho hình cờ Trung Cộng biến thành cờ hải tặc với tựa đề Việt Nam không đứng yên trước hành vi xâm lược. Thể hiện ý chí và sự đứng lên của dân tộc Việt Nam kiên quyết đòi lại Trường Sa và Hoàng Sa không thể chịu đựng quân xâm lược.