Thursday, June 23, 2011

Vũ Đông Hà


Lên Mạng Xuống Đường:
Nấc thang lớn cho cuộc chinh phục dài

Video NguyetAnh - Audio TKTT

Thành quả ln nht ca nhng cuc tun hành xung đường va qua là xây dng được nn tng cho hành đng th hin chính kiến ca mt đám đông. Vic nhiu người dân cùng nói lên tiếng nói và nguyn vng ca mình nơi công cng mà không nằm trong vòng t chc của nhà cm quyn vn luôn là mi lo sinh t ca mi chế độ đc tài. Hình nh cui cùng ca mt cuc cách mng dân ch là hàng trăm ngàn người cùng giương cao nm tay biu l khát vng và sc mnh ca qun chúng. People Power. Lúc đó tập đoàn thng tr đc tài phải ra đi.

Để có hàng trăm ngàn người, phi có vài ngàn người, phi bt đu bng vài trăm, vài chc người. Và mi cuc cách mạng thành công tưởng như là mt phép l khi trong khong thi gian ngn ngi con số vài trăm người biến thành hàng trăm ngàn.

Đảng cm quyn biết rõ điu đón ai hết. H đã giành chính quyn cũng bng con đường này. Chính vì thế trong suốt bao năm qua mi cuc biu tình đu b đàn áp. Nhng cuc đình công của công nhân, khiếu kin tp th ca dân oan, phn đi công an giết người... đều b dp tt bng nhiu cách khác nhau và bng nhiu lí gii lp liếm sau đó để bo v uy tín ca đng và nhà nước.

Sau sự c Bình Minh 2, đi din với mc tiêu đnh rõ cho các cuc tun hành ca nhng tp hp qun chúng là để bày tỏ lòng yêu nước và chng ngoi xâm, Đng và nhà nước b lâm vào hoàn cnh khó xử gia hai chn la: chp nhn ri ro ca mt cuc bùng n cách mng qun chúng, hay phải l din bn cht ti t khi ngăn chn, trn áp nhng người yêu nước. Cho dù CA được lnh chn thái độ na vi lúc ban đu, báo chí ca đng được lnh im lng hoc xuyên tc s tht, cui cùng thì mi lo mt quyn lc vn là kim chỉ nam cho mi đi sách ca đng: phi kim soát được nhng cuc biu tình ở mc đ không th bùng nổ.

Công an được lnh bủa vây, ngăn chặn, thm chí hành hung, bt giam mt s người tham gia tun hành, mc đích để uy hiếp tinh thn đám đông, cùng mt lúc to n tượng nhà nước Vit Nam không cấm đoán chuyn biu tình đi vi cng đng quc tế. Kết qu là Sài Gòn, nơi có nhiều ngàn người trong hai cuc biu tình đu tiên, đã b chn cng vào ln thứ 3; Hà Nội vi vài trăm người trong 2 ln đu đã được th lng cho ln th 3. Kế sách đu dây giữa ngăn chn bùng n ca mt phong trào qun chúng và to n tượng người dân Vit Nam vẫn biu tình chng TQ đã được đng và nhà nước áp dng trit để.

Tuy nhiên kết qu ca chính sách nửa vi và đu dây vn không ngăn được h qu: những gì còn bám víu được qua những công khó tuyên truyn đ m dân v chính nghĩa và tinh thn dân tc ca đảng và nhà nước CSVN đã b phá sn. Hình ảnh công an ngăn chn, đàn áp những công dân Vit Nam yêu nước, t phát, đc lp th hin lòng yêu nước đã phơi bày và lt mt lp mt n ái quc sau cùng ca nhng người lãnh đo đng cộng sn Vit Nam.

Do đó, xây dựng nn tng cho việc th hin chính kiến ca đám đông qun chúng và làm l rõ b mt chư hu bán nước ca tp đoàn cm quyn chính là đim đến ca nhng cuc tun hành. Cho dù có cá nhân chỉ xung đường vi mc tiêu đơn gin là th hin lòng yêu nước, hay là người ch thy phn ut trước thái đ ca TQ, hoc chng quan tâm gì đến mục tiêu dân ch... nhng cuc tun hành ca tp th nhiu ngàn người, t nó đã đem lại nhng thành qu này.

Nếu nhìn vn đ bng quan đim chiến lược thì nhng bui tun hành là chiến thut giai đon vi mt số mc tiêu ngắn hn, làm bàn đp đ dn đến mục tiêu sau cùng là toàn dân làm chủ vận mng đt nước.

Từ đó, sau 3 tun Lên Mng Xung Đường, mt s câu hi cn được đt ra cho giai đon kế ti là:

1.   Chúng ta đã đạt được nhng mc tiêu nn tng cn thiết cho ngn hn? Hay phải tiếp tc thêm nhng bui tun hành cui tun mi đt được mc tiêu? Nếu thế thì đâu là đích đến ca giai đon này và điu gì chúng ta chưa hoàn tt đ mong mỏi đt được?.
2.    Chúng ta đang nhắm vào mc tiêu ngn hn ca chiến thut hay mun (và có khả năng) để kéo dài chiến thut trong mt khong thi gian liên tc đ leo thang đến mc tiêu chiến lược rt ráo sau cùng?
3.     Điều kin và xác xut nào cho mt chiến thut được lp đi lp li t tun này qua tuần khác s đem đến kết qu tt hơn sau mi ln?
4.    Ngược li, có kh năng nào dn đến tình trng: hình nh tích cc, sôi ni cũng như thành qu tt đp ban đu s b lu m vì tình trng thoái trào ca mt chiến dch kéo dài không cân nhắc v kh năng, tâm lý và tình hình thực tế?
5.                ...

Điều ct lõi là một chiến thuật ch có th được coi là thành công khi quyết đnh đúng lúc đ tuyên bố chiến thng cho giai đon đ sau đó bước qua mt giai đon mi, chun b cho mt tầm mc cao hơn, vi cùng một chiến thut hay chuyn hướng qua mt chiến thut khác.

Trong khi phải tr li nhng câu hỏi trên đ có nhng quyết đnh đúng đn và sáng sut chúng ta phi tiếp tc chuẩn b. Mt trong nhng vic cn làm là rút ta nhng bài hc kinh nghim để từ đó xây dng thêm sc mnh cho chính cá nhân cũng như ca tp th. Chính từ những bài hc kinh nghim s soi ri rõ hơn cho vic tr li nhng câu hi mang tính quyết đnh chiến lược trên.

a. Trong những ln "lên mng xuống đường yêu nước" này, mi người chúng ta có bt tay thêm vi ít nht mt người bn đng hành cùng chí hướng nào đ cùng nhau làm vic, đóng góp cho quê hương trong nhng ngày sp ti hay không? Trong mọi n lc gây dng phong trào quần chúng, mi thành qu s ch là biu kiến và tr thành vô nghĩa nếu bn không có thêm thành viên mới.

b. Những phương thc đã được áp dụng có phi là cách tt nht hay chưa? Qua nhng gì mà mi người kinh nghim trải qua, điu gì s hiu qu hơn:

- Tập trung trước s quán của Trung Quc hay chn nhiu đa đim khác nhau trong thành ph đã có sn đông người ? Đi mt đoàn hay đi nhiu đoàn ? L trình đa đim c đnh, thông báo trước hay t phát khp nơi và thông tin ti ch khi có nhu cu và hoàn cảnh cho phép cùng kéo về mt hướng?

- Chỉ thc hin ln ti Sài Gòn, Hà Nội hay nh nhưng tri rng nhiu tnh thành?

- Chỉ đi b tun hành hô khẩu hiu hay cùng lúc cn thêm nhiu phương cách hot đng khác như hát cho nhau nghe, lái xe từng đoàn và bóp kèn khắp ph, gõ vào nhng np ni có hình hải tc phương Bc? Ban đêm hay ban ngày? Đi, ngi, và c nhóm đông người đng như "Dáng Đng Vit Nam" ? Dng li đi đu vi CA hay "đng và chy hit and run" - các chú CA ở đâu ta vui v di quân ch khác, tản mn khp ph phường ?

- Xuống đường hay còn những cách khác song song như din mt v kch chế diu bá quyn / đ cao tinh thần dân tc như Hi Ngh Diên Hng ti công cng; t chc đêm thơ, đêm nhc, hội tho v Bin Đo; treo c t quc trước mi ca nhà; ph biến dòng ch Tôi Yêu VN bằng mi hình thc và mi nơi; làm mt cái thùng có hình hi tc để giữa ph ai đi ngang đánh mt cái kêu cái đùng và b vào 1 nghìn đ làm qu hỗ trợ ngư dân, kêu gi ty chay hàng hóa, phim truyn Trung Quc... Những cách nào gia tăng tinh thần cho mi người, làm nh s căng thng, thu hút thêm thành phần tr thích vui nhn, d thc hin và bt chước, to tình thế khó x hoc tn công tốn sc cho nhng người mun ngăn chn? Mỗi vic làm dù nh nhưng là cơ hội đ chúng ta bày tỏ thái đ chính đáng nơi công cng. Mi vic làm cũng là "phương tin" đ có thêm bn đng hành.

c. Nhân sự và nhng phương tin bạn s dng có đ chưa ? Nhng biu ng bng ngoi ng có đ đ nhm ti thành phần dư lun quc tế và chúng ta có những thông đip rõ ràng, tp trung, đy n tượng hay không? Nhóm ca bn có đ người đ mi cá nhân có th tp trung vào một công vic: tham gia tun hành, ly tin chp nh, làm quen kết bn, phát hin "kẻ xu"...? Nếu là người làm vai trò "dân báo" bn có cách đ chuyn ti thông tin mỗi gi thay vì ch đến cui ngày ? (cuc cách mng Hoa Lài bùng n v số người là do thông tin liên tc và s tham gia, mi gi khi v vic đang xy ra). Nếu bn b "tch thu" máy nh bn có kế hoch đ tiếp tc "yêu nước"?

d. Những tình hung đã xy ra mà chúng ta sẽ phi chun b k hơn đ đi phó: Nếu có 1 người trong đoàn b trn áp bạn s làm gì cho nn nhân, cho chính bn và vi nhng người chung quanh? Nếu có 1 kẻ "gi dng côn đ" trà trn đ to lý c gây khó khăn cho nhóm bạn s làm gì ? Nếu tình trng CA "xách c" mt người bn tái din bn s đng yên nhìn, bỏ chạy hay chun b trước đ tt c nhng máy nh, máy quay đu chiếu thng vào CA côn đồ này? Nếu có nhng người "chp cơ hi" đ "nhân danh đng phái" bạn s đi phó ra sao ? Nếu đin thoi b phá sóng bn gii quyết cách nào đ thông tin? Bạn có cách nào đ liên lc, vn đng người khác ra tham gia ngay lúc bn hin trường?. Bng cách nào đ quyết đnh chm dt cuc tun hành vào lúc cao đim nhất (trong hoàn cảnh nhiu thành phn qun chúng t phát) đ có hình nh n tượng nht thay vì tiếp tc ch đến lúc lác đác như tan ch chiu?....

Có nhiều chn la v phương cách. Chọn la nào tt nht tùy thuc vào nhiu yếu t ca kh năng, phương tin và tinh thần chung ca đám đông. Nguyên tc là những chn la phi góp phn gia tăng sức mnh t tinh thn đến s lượng ca nhng người yêu nước và làm yếu đi, gây mệt mõi, khó khăn, tn tht uy tín chính tr cho nhng người ngăn cn nhng hành động yêu nước của công dân.

Lịch s Vit Nam đang vào mt thời kỳ vô cùng đen ti. Vn nn ca t quc không phi bt đu vào ngày tàu Bình Minh II bị ct cáp. Công hàm ca c th tướng Phm Văn Đng, Hip ước ct mốc biên gii, i Nam Quan, Thác Bn Gic, Hoàng Sa, Trường Sa, Tây Nguyên, Rng đầu ngun... là nhng tai ha đã tri dài qua nhiu năm tháng.

Tất c đã chng minh rõ ràng về một vn nn ln hơn, nguy him gp bi phn: vn nn ca mt thiu s người nhân danh hào quang quá khứ, s dng bo lc chuyên chính để đc quyn quyết đnh vn mạng đt nước và loi tr mi vai trò làm ch đt nước thc s ca nhân dân. Tp đoàn ấy li là mt tp đoàn đt quyn li ca đng riêng và ca cá nhân lên trên quyền li ca dân tc.

Xuống đường đ chng thm ha ngoại xâm là mt vic phi làm nhưng đó ch là nhng bước khi đu. Cn nhưng chưa đ. Bi vì không một quc gia nào có th chng li ngoi xâm khi quc gia ấy, nhà nước và người dân không là mt khi đng lòng; khi mà "yêu nước" là độc quyn ca mt thiu số đc quyn lãnh đo, xem k thù là đng chí anh em; và những công dân vn tiếp tc b ngăn chn, đánh đp, trù dp, và b tù vì đã thể hiện lòng yêu nước chân chính.

Vũ Đông Hà
@danlambao