Thursday, June 23, 2011

Viet Nam


Kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc lần 4
(Ngày 25 và 26 tháng 6 năm 2011)

NỘI (TH) - Trên mạng Internet đang có lời kêu gọi đi biểu tình chống Trung Quốc lần thứ tư trong tháng này. Trong khi đó công an thành phố Sài Gòn cho hay sẽ ra mắt thêm “6 phòng” mới trong guồng máy hàng ngàn nhân viên.

Thay vì chỉ diễn ra ngày Chủ Nhật, 26 tháng 6, lời kêu gọi đề nghị biểu tình cả ngày Thứ Bảy, 25 tháng 6.

Một số blogs đề nghị “hành quân” biểu tình tại các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Huế, Nha Trang, Bình Thuận, Sài Gòn, Vũng Tàu, Cần Thơ.

Ðể tăng cường lực lượng và gia tăng trấn áp quần chúng, theo tờ Tuổi Trẻ, Sở Công An thành phố Sài Gòn tổ chức “lễ tuyên thệ và ra mắt 6 phòng thuộc Công An Sài Gòn gồm: Phòng Bảo Vệ Chính Trị 6; phòng An Ninh Kinh Tế; phòng An Ninh Tài Chính Tiền Tệ, Ðầu Tư; phòng An Ninh Xã Hội, phòng Cảnh Sát Truy Nã Tội Phạm và phòng Cảnh Sát Thi Hành Án Hình Sự và Hỗ Trợ Tư Pháp.”

Ðây là các bộ phận mới thêm vào với các bộ phận cũ đã có cho thấy guồng máy đàn áp nhân dân ngày một lớn mạnh dù ngân sách nhà nước thiếu hụt.

Bản tin của tờ Tuổi Trẻ không giấu diếm lý do tăng cường lực lượng khi viết rằn: “Trong những năm qua, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch và tội phạm không ngừng gia tăng hoạt động, gây mất ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của đất nước. Sài Gòn được coi là ‘vùng trũng’ để những nhóm tội phạm tập trung hoạt động.”

Bản tin này cũng không che đậy khi viết: “Khối các phòng an ninh mới có chức năng giúp giám đốc Công An Sài Gòn quyết định các chủ trương, chương trình, kế hoạch nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các âm mưu, hoạt động chống phá Ðảng, Nhà nước về chính trị, kinh tế, tài chính tiền tệ, đầu tư và các vấn đề xã hội.”

@nguoi-viet