Saturday, June 11, 2011


San Francisco
Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn lãnh hải của VN
10-6-2011