Saturday, July 30, 2011

Cờ Vàng

Quốc kỳ Việt Nam
CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ
xuất hiện trở lại trong nước