Saturday, July 9, 2011

South Sudan


Thế giới thêm một quốc gia mới: Nam Sudan

JUBA, Sudan (AP) - Ngày Thứ Bảy, Nam Sudan, một quốc gia mới trên thế giới, sẽ tổ chức ngày lễ độc lập tại thủ đô mới, Juba, đánh dấu việc ly khai với miền Bắc.

Cộng hòa Nam Sudan hình thành qua cuộc trưng cầu dân ý tháng 1 năm 2011, 98% dân chúng miền Nam Sudan đã ủng hộ sự tách rời khỏi miền Bắc Sudan. Tuy nhiên lãnh thổ Abyei vẫn còn là khu vực tranh chấp và tháng trước Bắc Sudan đã đem quân đội đánh chiếm. Theo quyết định của Liên Hiệp Quốc và Tổ Chức Các Quốc Gia Phi Châu, sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý khác để định đoạt quy chế cho vùng đất này.

Nam Sudan có diện tích 600,000 km2, dân số 8 triệu, so với 2.5 triệu km2, 44 triệu dân của toàn thể hai miền Bắc và Nam Sudan.

Phái đoàn Hoa Kỳ đến tham dự lễ độc lập của Nam Sudan do đại sứ tại Liên Hiệp Quốc Susan Rice cầm đầu, trong đó có thứ trưởng ngoại giao đặc trách Phi Châu Johnnie Carson và cựu ngoại trưởng, Tướng Colin Powell.

@nguoi-viet  -  standardmedia - cnn  - VOA  -