Saturday, July 9, 2011

NguoiBuonGio blog


Đại Vệ Chí Dị


Nhân dân Vệ kinh thành sut tháng nay, c cách đúng 7 ngày li đi biu tình chống dã tâm ca bn cm quyn nước T.

Nhà Tề
ly làm lo, mà oái ăm thay nhà Vệ cũng ly làm lo.
y là người ta mi nói.

- Chung một mi lo, thm tình hu nghị.

Nhà Tề lo, bọn dân V c nhng x như thế, thì chuyện thôn tính bin Nam Hi bao gi mi xong. Chiến lược toan tính my chc năm, giờ là lúc chín mui, không gt hái thành qu bây gi đi đến bao gi có cơ hội.

Nhà Vệ li lo rng, c biu tình như thế, thì thể thng triu đình, uy tín vi dân chúng còn đâu na. Chuyn này quan trngn chuyn mt bin đo.

Thế nên nhà T ghét đám dân biu tình nước Vệ một, thì nhà Sn nước V li ghét dân biu tình y gâp hai.

Lúc khó khăn ấy, nhà Sn mi sai quan đi ngoi Hồ tư mã đi s sang T, bàn chuyn làm sao gii quyết êm đp, ct sao ngăn được đám biểu tình gi gìn hòa hiếu hai nước, chuyn bin đo thì dù sao còn người đây, còn của đy. Ch hu ngh anh em, đi đâu mà chy làng được.

Lúc thương tho chuyn dp biu tình, quan Tề hỏi.

- Thế đã giáo dc chúng chưa?


Quan Vệi

- Bọn chúng toàn nhân sĩ, trí thc, lý l cng rắn đâu ra đy. Không th nào bt b được, nước V đã vi nhng bc giám hc hàm cao cấp ra thuyết ging chúng ngng. Nhưng lý l ca chúng còn hay hơn c người thuyết ging. Đu lý vi chúng mà sai, thì người ng h chúng li càng tăng. Nước b tôi làm chuyn đó vài ln, thy kết qu còn ngược li, nên đã ngng vic đó

Quan Tề hi.

- Thế đưa quân ra th uy chưa ?

Quan Vệ tâu.

- Dạ, đưa nhiu lm, quân xanh, đ , tím , vàng, trắng, nâu có hết. Dàn ngang, dàn dc nhưng chúng không khiếp.

Quan Tề trách

- Quân thị uy, mà nét mt không t uy phong, khó mà làm chúng sợ. Còn làm nhng gì na ?

Quan Vệ.

- Dạ cho người nhp đoàn biểu tình dò la tung tích từng đa, sau tính cách tr ngm. Đng thi ra lnh ngăn cm các trường học, ch làm, nơi ....nhưng cũng không hiu qu lm vì chưa tìm được lý do chính đáng.

Quan Tề bo.

- Kể ra không có lý do, mà mnh tay vi bn nó. Việc li càng khó hơn.Nay chưa có kế gì, người c li đây chơi vài ba.

Quan Vệ lưu đt T, ăn chơi, hưởng lc, ca ngon vật l không thiếu th gì. Đến hôm th ba thì tin t nước V báo sang, li biểu tình chng T ln th năm kinh thành. Nghe tin y Hồ Tư Mã rng ri chân tay, vội vàng đến gp quan thượng thư nhà T yết kiến xin ch đo.

Quan nhà Tề nghe tin, cũng bn chn, rut gan như la đt, nghĩ mãi chưa ra kế sách gì. Lúc bí bách, bèn r H Tư Mã nước Vệ đi dạo ngoài đường cho đ căng thng.

Hai quan đang đi đường, bng nghe có tiếng m ĩ. Ngó vào xem thì ra có đám cãi lộn gia hai v chng. Hi người dân mi biết thằng chng ly tin ca v đi đánh bc, v nó không cho, kêu gào thm thiết, níu tay níu áo lại. Ging co gây m ĩ, hàng xóm có ý bênh con vợ. Thng chng đuối lý, con v được th càng la to. Bng thng chng ch vào ông hàng xóm nói

- Mày bênh nó, đúng là mày cả nó có tình ý. Chính vì nó có tình ý với mày, tao phi ly tin ca nó ct đi. Mày không có tình ý thì mày bênh nó làm gì.

Ông hàng xóm ngỡ ngàng không biết phân bua thế nào, tên chồng quay sang con v mng.

- Bình thường mày có la li thế này không, giờ mày phải lòng giai, nghe nó xúi dc, mày mi làm m ĩ thế này. Thưa bà con, rõ ràng con này là với thng kia là gian phu, dâm phụ, chúng mun làm to chuyn này để ly c trình quan. Bà con chng giám.

Bà con hàng xóm nghe xong, ngẩn người ra. Người thì bán tín, bán nghi, người thì cũng s nó vu lây sang mình. Ai ny đu nín thinh. Thằng chng nhân lúc đó đp con v mt đp ri ôm gói bc li mt.

Đám đông tự gii tán, đ li con v gã c bc khóc thút thít vì mất ca.

Quan Tề kéo quan V vào góc đường nói

- Mai ngươi v được ri.

Quan Vệ sng s hỏi

- Về thì biết ăn nói sao ?

Quan Tề thì thầm

- Về c vu cho đám biu tình kia, là do thế lc thì địch xúi dc. Đám y đa lo thanh minh, đa s liên ly, còn tinh thn đâu mà tụ tp.

Hồ Tư Ma nghe thế, v tay cười.

- Quả là cao kiến, nước V nh ơn phúc t tiên xui khiến dn đường mà biết hp tác toàn din vi T, có gì bế tc còn thnh giáo xin chỉ dn. Nước T còn nhiu anh tài như đi quan, nht đnh mãi mãi hùng cường, nước V theo đó mà được nhờ.

Hồ Tư Mã khn trương v nước, c đoàn đi sut ngày đêm không nghỉ. V đến kinh thành yết kiến các quan đi thn chính s. Hôm sau loa nước V nói rng.

- Chuyện nhóm dân biu tình là do bn bên ngoài xúi dục, nhà Sn vi nước T tình hu ngh , keo sơn không th nào có bng y.

Đọc thêm :davangblog - quechoa - nuvuongcongly -