Tuesday, July 26, 2011

Thơ Hồn Nhiên


Điếu Cày ơi…

Video rfavn  -  nguoi-viet

Giữa rừng sói lang anh một mình lướt tới
Tổ quốc bốn nghìn năm anh vật vã kêu đòi
Tiếng hờn non sông còn đọng lại trên môi
Thân anh đã bị nhấn chìm trong ngục tối
Điếu Cày ơi, trái tim em nhức nhối
Khi nghe tin anh bị mất bàn tay
Nhân danh ai, bầy quỷ đỏ lạc loài
Cuồng ngông đóng đinh vào lòng yêu nước?

Điếu Cày ơi, Cha, Ông mình đang khóc
Khóc vì lũ điên đang dẫm nát quê nhà
Khóc quê hương mình lây lất những thây ma
Thây ma đang hủy diệt những người con yêu nước
Điếu Cày ơi, Cha, Ông mình thuở trước
Cơm nắm, muối vừng chống giặc ngoại xâm
Noi gương tiền nhân dân Việt quyết một lòng
Không khuất phục, không xuôi tay làm nô lệ
Hỡi trai tráng thanh niên, hỡi cụ già em bé
Hãy vùng lên để cứu lấy quê huong!

 Hồn Nhiên
@facebook - ductranfacebook