Monday, July 11, 2011

Thơ Nguyễn Văn Vĩnh


Khuyến khích dân ta đọc báo


Làm người muốn mở mang trí não
Phải đem nhời nhật báo giảng ra
Âu châu các nước người ta
Thợ thuyền lính tráng đàn bà trẻ con
Dẫu làm ruộng với đi buôn cũng thế
Tờ báo chương sẵn để cạnh mình
Kẻ xem người giảng phân minh
Ai ai cũng biết sự tình dở hay
Tờ nhật báo liền tay liền mắt
Dẫu việc gì cũng bớt mà xem
Cho nên cả nước tập rèn
Việc hay bắt chước việc hèn bỏ đi
Dân như thế tài gì không mạnh
Đem trí khôn tranh cạnh với đời
Thênh thênh dọc đất ngang trời
Thét lên mấy tiếng gọi ơi quốc hồn!
Tàu thủy lục qua non vượt bể
Máy cày bừa khéo chế làm ra
Điện đăng điện báo điện xa
Máy tơ máy sợi cùng là máy cưa
Lắm nghề khéo còn chưa kể hết
Nước văn minh đọ biết đâu tài
Càng lâu càng ngẫm càng hay
Cũng vì nhật báo ngày ngày giảng ra.


Nguyễn Văn Vĩnh
Ghi chú:Nhan đề bài thơ(poem title) trên do diendan đưa ra,vì chưa tìm được xuất xứ có nhan đề.
Đọc thêm:nguyenvanvinhwikipedia -