Friday, December 2, 2011

Ngụy Văn Thà

Vô đề buồn 5

Kẻ tiểu nhân gọi anh là "ngụy"
Nhưng sự thật có phải thế không ?
Đúng là lời của kẻ bất công
Đem vu vạ cho người quân tử

Ngụy thì phải bán nước hại dân
Ấy vậy mà anh nào làm thế ?
Có những kẻ giả vờ tử tế
Đem tấc biển dâng cả ngoại xâm ...

Có những kẻ luôn sẵn dã tâm
Mồm hòa giải mà tay làm bạc đãi
Đừng có tin Mác – Lê lải nhải …
Chỉ còn đường quét sạch mà thôi !

Trên đời này nhiều kẻ khoe mẽ
Ta anh tài muôn thứ “đỉnh cao”
Ấy vậy mà chạy dài trung cộng
Lấy nghĩa hèn tô đậm hư danh.

Sao không nhướng đôi mày mở rộng
Xem Văn Thà vị quốc vong thân
Có như thế mới hay chân giả
Mới biết đời gian trá làm sao

Xin ông trời mãi tận trên cao
Chứng cho lòng những người làm lính
Chứng cho những vong linh uất hận
Trả cho người tên gọi mến yêu ....

Hãy trả lại tên cho anh -
Những người lính Quốc gia anh dũng !

Người Hà nội
@danlambaovn