Thursday, December 8, 2011

VIET NAM


Ngụy Văn Thà


"...Cuộc chiến hai mươi năm đau thương
chỉ có cái chết của anh là bất tử.
Anh Ngụy Văn Thà ơi! Ngụy Văn Thà
Thà làm ma nước Nam, không thèm vương đất Bắc..."

Đài chỉ huy phủ mờ trong khói súng
chiến hạm rung lên dưới loạt đạn thù
giọng hờn căm gào theo từng lớp sóng
pháo quay nòng, trực xạ bọn xâm lăng.

Ôi chiến hạm phải đâu là chiến mã
giữ đảo thiêng, nào say máu binh đao
câu tuý ngoạ... giành cho quân bành trướng.
Dáng bi hùng tử chiến biển cha ông.

Xác anh liệm cùng xác tàu xâm lược
sóng vỗ Hoàng Sa bia liệt sĩ không mòn
mộng bá quyền hôm nay còn lởn vởn
giữa trùng khơi hồn anh vẫn không về.

Cuộc chiến hai mươi năm đau thương
chỉ có cái chết của anh là bất tử.
Anh Nguỵ Văn Thà ơi! Nguỵ Văn Thà
Thà làm ma nước Nam, không thèm vương đất Bắc...

Dù nén hương hôm nay còn hiu hắt,
anh vẫn không cần bảo quốc huân chương
cũng không màng bước lên đài liệt sĩ.
Nhưng anh mãi là người BẢO QUỐC
khi mảnh đất này còn vang tiếng Việt Nam.

Nguyễn Bùi An
@danlambao